Aktualności

Debata o nadzorze nad spółkami w Szczecinie

18 lutego 2016 r. odbyła się w Szczecinie debata nt. nadzoru nad spółkami miejskimi. Punktem wyjścia stały się dane zebrane w ramach monitoringu spółek komunalnych prowadzonego przez Dorotę Markiewicz oraz wypracowane przez nią rekomendacje, w których postulowała by poprawić efektywność nadzoru nad miejskim mieniem. Zdaniem Doroty umożliwi to m.in. wprowadzenie przejrzystych i jawnych konkursów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek miejskich, odwołanie członków rad nadzorczych, zasiadających w dwóch radach nadzorczych, w których miasto Szczecin posiada większość udziałów/akcji; przeorganizowanie kadrowe, by dana osoba mogła zostać członkiem zarządu tylko w jednej spółce; zlikwidowanie praktyki zatrudniania w spółkach komunalnych radnych miejskich.

Jak na te propozycje w imieniu UM Szczecin odpowiedziała Dyrektorka Biura Nadzoru Właścicielskiego pani Beata Śmiecińska? Tego można dowiedzieć się z relacji Doroty na blogu http://inkubator-kultury-otwartosci.blogspot.com/ oraz z nagrań opublikowanych na youtube: część 1, część 2, część 3.

Szczecińskie Watchdogi chcą zmian w spółkach komunalnych

Dorota Markiewicz, uczestniczka pierwszej edycji MSK, razem z grupą szczecińskich watchdogów postanowiła zająć się kwestią zatrudniania radnych w miejskich spółkach.

Najpierw wysłała do szczecińskich spółek, które zatrudniają radnych, pytania dotyczące tego, czy radni zatrudniani są na tworzone dla nich stanowiska, czy na takie, które już istniały oraz spytała o to, kto był wcześniej na nich zatrudniony, a jeśli to są nowe stanowiska, ilu kandydatów starało się o posadę i co zadecydowało o wybraniu na nią radnego (por. Jak to jest z zatrudnianiem radnych w miejskich spółkach).

Aby nie poprzestać na pytaniach, grupa ze Szczecina postanowiła zrobić kolejny krok  i skierować do prezydenta miasta Szczecin trzy wnioski w trybie kodeksu postępowania administracyjnego(art. 241-247):
– o przekazanie kierownikom jednostek organizacyjnych miasta i spółek miejskich wytycznych dot. niezatrudniania radnych Rady Miasta w Szczecina w tych podmiotach (https://pl.scribd.com/…/Niezatrudnianie-Radnych-Prezydent-S…),
– przeprowadzenie kontroli w Szczecińskim Funduszu Pożyczkowym sp. z o.o. w związku z brakiem udostępnienia szeregu informacji dot. pracy zatrudnionego w tej spółce miejskiej radnego (https://pl.scribd.com/…/Kontrola-w-Szczeci%C5%84skim-Fundus…),
– odwołanie z funkcji członków zarządu i rad nadzorczych szczecińskich spółek komunalnych oraz przeprowadzenia na te funkcje otwartych konkursów (https://pl.scribd.com/…/Konkursy-Zarz%C4%85dy-i-Rady-Nadzor…).

Watchdogi czekają na odpowiedź. Prezydent ma obowiązek odpowiedzieć bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca (por. Wnioski do prezydenta miasta Szczecin).

O działaniach grupy ze Szczecina można przeczytać na profilu facebookowym Jawny Szczecin.

Dziękujemy mecenas Lidii Niksie z Kancelarii Filipek & Kamiński za wsparcie merytoryczne MSK

Znalezienie eksperta_tki z zakresu funkcjonowania spółek komunalnych nie jest wcale łatwym zadaniem. Nie chodzi nam jedynie o wiedzę z zakresu przepisów prawa, ale również znajomość realiów, doświadczenie praktyczne. Dotąd mieliśmy przyjemność współpracować z doktorem Waldemarem Walczakiem z Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. nadzw. dr hab. Wojciechem Gonetem. W drugiej edycji monitoringu spółek komunalnych wspiera nas pro bono, odpowiadając na pytania uczestników, radczyni prawna Lidia Niksa z kancelarii Filipiek & Kamiński.

Konkursy na stanowiska, bardziej wyjątek niż reguła

Mimo że prawo nie nakłada obowiązku ogłaszania konkursów na stanowiska w spółkach komunalnych (artykuł z czasopisma Wspólnota dotyczący ogólnych zasad regulujących funkcjonowanie spółek komunalnych dostępny jest TUTAJ, przykładowy artykuł z października 2015 r. dotyczący uposażeń na stanowiskach w spółkach komunalnych dostępny jest TUTAJ), zaś praktyka funkcjonowania spółek komunalnych dowodzi, że w niewielu samorządach organizowane są takie konkursy, są jednak wyjątki. Przedstawiamy przykładowe ogłoszenia dla Cieszyna i Sanoka.

 

 

Miasta inwestują coraz więcej przez spółki

Ranking czasopisma Wspólnota dotyczący inwestycji w miastach, w 2015 roku zawierał obserwację dotyczącą dokonywania w coraz większym zakresie przez miasta inwestycji przez spółki komunalne. Tekst dostępny jest na stronie Wspólnoty TUTAJ.

„[…] Druga warta zauważenia tendencja? Miasta inwestują coraz więcej przez spółki. Od wielu lat przy okazji rankingu inwestycyjnego staramy się także zbierać dane o inwestycjach  realizowanych samodzielnie przez spółki komunalne. Po raz drugi naszą ankietę w tej sprawie rozesłaliśmy nie tylko do miast na prawach powiatu (gdzie spółek jest najwięcej, są najbardziej samodzielne i dysponują największymi środkami), ale także do wszystkich miast powiatowych. Na nasze zapytanie odpowiedziały tym razem prawie wszystkie miasta na prawach powiatu (64 na 66) oraz 95 miast powiatowych. Odpowiedzi z miast na prawach powiatu mieliśmy więc minimalnie więcej niż rok temu (wtedy 63), a z miast powiatowych trochę mniej (wtedy 105). […]”

1 2 3 4