Ograniczenia w zadłużaniu spółek komunalnych

Coraz więcej inwestycji w samorządach realizowanych jest przez spółki komunalne. Wynika to między innymi z nałożenia ograniczeń na samorządy w zakresie możliwości zadłużania się. W skład długu gminy nie są jednak wliczane zobowiązania spółek komunalnych. Spółki nie mogą jednak zaciągać długów bez ograniczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z opinią prawną w ww. sprawie dostępną TUTAJ.