Co jest powodem do nagradzania?

„Express Bydgoski” w październiku 2015 r. informuje o nagrodach dla pracowników spółek komunalnych, podnosząc kwestię powodów przyznawania wysokich nagród. Z tekstem można zapoznać się TUTAJ.

Portal samorządowy we wrześniu 2015 r. opublikował kolejny ranking zadłużenia gmin. „2014 rok był pierwszym, w którym obowiązywały indywidualne limity zadłużenia, przyjęte kilka lat wcześniej w ustawie o finansach publicznych. Samorządy, by inwestować, muszą wykazać się obecnie nadwyżką operacyjną. Okazuje się, że liczba samorządów, którym nowe regulacje zwiększają zdolność kredytową, jest minimalna. Rośnie za to dług samorządów, a do długu tego tego sporo dokładają samorządowe spółki.” Cały tekst znajduje się TUTAJ.

Elbląska Gazeta Internetowa PortEL.pl publikuje informacje znajdujące się w sprawozdaniach składanych przez spółki.

Wprost publikuje felieton dotyczący cen usług świadczonych przez miejskie przedsiębiorstwo. Czy utwardzenie placu może kosztować kilka razy więcej niż wycena rynkowa?