Gmina odpowiada za długi spółki

Rzeczpospolita publikuje informację o odpowiedzialności gminy za długi spółki komunalnej w artykule dostępnym TUTAJ.

„Jeżeli spółka komunalna przynosi straty i nie jest w stanie spłacać zaciągniętych przez siebie zobowiązań, to do ich pokrycia zobowiązane są lokalne władze. […] Utworzenie przez gminę spółki komunalnej niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim powołanie takiej spółki pozwala gminie na oddzielenie pewnych zadań użyteczności publicznej od lokalnego budżetu. Podmiot taki wyłączony jest z sektora finansów publicznych i w związku z tym zadłużenie spółek komunalnych nie podlega ograniczeniom stosowanym wobec samorządów. Ponadto gmina może realizować część swoich zadań z pominięciem rygorów wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych. Co ważne, spółki komunalne są podmiotami rynkowymi i w związku z tym ich pracownicy nie są pracownikami samorządowymi, co pozwala na bardziej elastyczny sposób zawierania i rozwiązywania umów. […]