Debata o nadzorze nad spółkami w Szczecinie

18 lutego 2016 r. odbyła się w Szczecinie debata nt. nadzoru nad spółkami miejskimi. Punktem wyjścia stały się dane zebrane w ramach monitoringu spółek komunalnych prowadzonego przez Dorotę Markiewicz oraz wypracowane przez nią rekomendacje, w których postulowała by poprawić efektywność nadzoru nad miejskim mieniem. Zdaniem Doroty umożliwi to m.in. wprowadzenie przejrzystych i jawnych konkursów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek miejskich, odwołanie członków rad nadzorczych, zasiadających w dwóch radach nadzorczych, w których miasto Szczecin posiada większość udziałów/akcji; przeorganizowanie kadrowe, by dana osoba mogła zostać członkiem zarządu tylko w jednej spółce; zlikwidowanie praktyki zatrudniania w spółkach komunalnych radnych miejskich.

Jak na te propozycje w imieniu UM Szczecin odpowiedziała Dyrektorka Biura Nadzoru Właścicielskiego pani Beata Śmiecińska? Tego można dowiedzieć się z relacji Doroty na blogu http://inkubator-kultury-otwartosci.blogspot.com/ oraz z nagrań opublikowanych na youtube: część 1, część 2, część 3.