Jak funkcjonuje nadzór w spółkach komunalnych?

Obserwujemy wysokie zainteresowanie funkcjonowaniem spółek komunalnych szczególnie w samorządach, w których nastąpiły zmiany władz. Nowi prezydenci, burmistrzowie i wójtowie oceniają m.in. system nadzoru nad spółkami komunalnymi. Zdaniem prof. Eugeniusza Wojciechowskiego system nadzoru – jeżeli o takim możemy mówić – jednostki samorządu terytorialnego nad spółką komunalną jest słaby, niespójny i niecałościowy (wypowiedź dla serwisu portalsamorzadowy.pl).

Przeczytaj wywiad z ekspertami w zakresie spółek komunalnych opublikowany 16 marca 2015 r. na Portalu Samorządowym TUTAJ.

Władze gmin zapowiadają również ocenę funkcjonowania samych spółek, jak ma to miejsce np. w Słupsku, gdzie analizie poddano w pierwszej kolejności stan zatrudnienia oraz wysokość uposażeń członków zarządów i rad nadzorczych spółek miejskich.

Z informacjami o zmianach w spółkach miejskich w Słupsku można zapoznać się na stronie czasopisma Wspólnota TUTAJ, a także w lokalnej prasie.

Wypowiedzi prezydenta Słupska z 16 stycznia 2015 r. dotyczącej spółek komunalnych można odsłuchać na stronie Radia Słupsk TUTAJ.

W kolejnych notatkach będziemy informować o problemach towarzyszących uzyskiwaniu informacji na temat funkcjonowania spółek; na przykładzie Olsztyna przypominamy, że każdy ma prawo dowiadywać się o politykę samorządu wobec spółek, a także o takie kwestie jak np. stan zatrudnienia czy skład rad nadzorczych.