Spółki komunalne po wyborach

W wielu spółkach komunalnych następują zmiany kadrowe, związane z wynikami wyborów samorządowych, mających miejsce jesienią 2014 r. W ramach monitoringu uczestniczki i uczestnicy badają m.in. kwestie związane z zatrudnianiem pracowników, członków zarządów oraz rad nadzorczych. Szczególną uwagę poświęcają informacjom związanym z postępowaniami kwalifikacyjnymi oraz spełnianiem wymogów dotyczących kompetencji członków rad nadzorczych, które określone są w ustawach.

Informacjom prasowym na temat zmian w spółkach nie towarzyszą jednak wyjaśnienia, jaką politykę wobec spółek komunalnych zamierzają wdrożyć nowi wójtowie/burmistrzowie i prezydenci. Wiele artykułów dotyczy przede wszystkim ewentualnych oszczędności związanych z obniżeniem pensji bądź np. liczby członków rad nadzorczych.

Tak jest m.in. w Ciechanowie czy Kaliszu.

Obszerniejsze, przedstawiane przez władze, wyjaśnienia w zakresie zmian w spółkach komunalnych dotyczą m.in. Wadowic czy Włocławka, gdzie prezydent ogłosił konkursy na nowych członków zarządów spółek. Jak poinformowała prasę Dorota Grabczyńska, zastępca prezydenta Włocławka, odpowiedzialna za rozwój i inwestycje:

z tego co udało nam się zaobserwować, wynika, że do tej pory nie było żadnego nadzoru nad spółkami […] Dlatego teraz w ramach uszczelnienia nadzoru i stworzenia jego ram, wprowadzimy nowe zasady nadzoru właścicielskiego, które określają cele, jakie stawiamy przed radami nadzorczymi i zarządami, by uniknąć niegospodarnego operowania mieniem komunalnym. Chcemy by pieniądze były wydawane w sposób przejrzysty. (Fragment artykułu z portalu dziendobryWloclawek.pl z 27 stycznia 2015 r.).

Również w Zamościu zdecydowano się na zmiany personalne mające wpłynąć na bieżącą działalność spółek.