Aktualności

Spółki komunalne po wyborach

W wielu spółkach komunalnych następują zmiany kadrowe, związane z wynikami wyborów samorządowych, mających miejsce jesienią 2014 r. W ramach monitoringu uczestniczki i uczestnicy badają m.in. kwestie związane z zatrudnianiem pracowników, członków zarządów oraz rad nadzorczych. Szczególną uwagę poświęcają informacjom związanym z postępowaniami kwalifikacyjnymi oraz spełnianiem wymogów dotyczących kompetencji członków rad nadzorczych, które określone są w ustawach.

Informacjom prasowym na temat zmian w spółkach nie towarzyszą jednak wyjaśnienia, jaką politykę wobec spółek komunalnych zamierzają wdrożyć nowi wójtowie/burmistrzowie i prezydenci. Wiele artykułów dotyczy przede wszystkim ewentualnych oszczędności związanych z obniżeniem pensji bądź np. liczby członków rad nadzorczych.

Tak jest m.in. w Ciechanowie czy Kaliszu.

Obszerniejsze, przedstawiane przez władze, wyjaśnienia w zakresie zmian w spółkach komunalnych dotyczą m.in. Wadowic czy Włocławka, gdzie prezydent ogłosił konkursy na nowych członków zarządów spółek. Jak poinformowała prasę Dorota Grabczyńska, zastępca prezydenta Włocławka, odpowiedzialna za rozwój i inwestycje:

z tego co udało nam się zaobserwować, wynika, że do tej pory nie było żadnego nadzoru nad spółkami […] Dlatego teraz w ramach uszczelnienia nadzoru i stworzenia jego ram, wprowadzimy nowe zasady nadzoru właścicielskiego, które określają cele, jakie stawiamy przed radami nadzorczymi i zarządami, by uniknąć niegospodarnego operowania mieniem komunalnym. Chcemy by pieniądze były wydawane w sposób przejrzysty. (Fragment artykułu z portalu dziendobryWloclawek.pl z 27 stycznia 2015 r.).

Również w Zamościu zdecydowano się na zmiany personalne mające wpłynąć na bieżącą działalność spółek.

Uzyskiwanie informacji od spółek komunalnych przy pomocy sądu w Radomiu

Wiele osób przygląda się funkcjonowaniu spółek komunalnych w swoich miastach. Tym tematem interesuje się również uczestnik jednego z poprzednich monitoringów koordynowanych przez Sieć obywatelską – Mateusz Wojcieszak, prowadzący działania w Radomiu. Członek Grupy Zmiana dopytuje się podmiotów wydających pieniądze publiczne – czyli m.in. spółek komunalnych – jak tymi pieniędzmi zarządzają.

Niedawno uzyskał orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, nakładające na jedną z jednostek budżetowych obowiązek rozpatrzenia wniosku o informację publiczną, dotyczącego umów zawartych przez ten podmiot (z wyrokiem można zapoznać się TUTAJ). Jak informuje gazeta, „spółki, do których Wojcieszak skierował wnioski o udzielenie informacji, np. Radpec, Radkom czy Rewitalizacja, również mu odmówiły i również nie wydały w tej sprawie decyzji administracyjnej. Jednak kiedy sprawy trafiły do WSA, spółki zreflektowały się i informacji jednak udzieliły.”

Artykuł z Gazety Wyborczej z 24 marca 2015 r. dostępny jest TUTAJ.

Monitoring Spółek Komunalnych w Szczecinie krok po kroku

Jedna z uczestniczek monitoringu, Dorota Markiewicz, badająca Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, założyła bloga, na którym opisuje prowadzone działanie krok po kroku. Dowiecie się z niego, jakimi wartościami się kieruje, jakie pytania zadaje i – co najciekawsze – jakie odpowiedzi otrzymuje od Urzędu Miasta i monitorowanej spółki. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z Inkubatorem Kultury Otwartości.

Jak funkcjonuje nadzór w spółkach komunalnych?

Obserwujemy wysokie zainteresowanie funkcjonowaniem spółek komunalnych szczególnie w samorządach, w których nastąpiły zmiany władz. Nowi prezydenci, burmistrzowie i wójtowie oceniają m.in. system nadzoru nad spółkami komunalnymi. Zdaniem prof. Eugeniusza Wojciechowskiego system nadzoru – jeżeli o takim możemy mówić – jednostki samorządu terytorialnego nad spółką komunalną jest słaby, niespójny i niecałościowy (wypowiedź dla serwisu portalsamorzadowy.pl).

Przeczytaj wywiad z ekspertami w zakresie spółek komunalnych opublikowany 16 marca 2015 r. na Portalu Samorządowym TUTAJ.

Władze gmin zapowiadają również ocenę funkcjonowania samych spółek, jak ma to miejsce np. w Słupsku, gdzie analizie poddano w pierwszej kolejności stan zatrudnienia oraz wysokość uposażeń członków zarządów i rad nadzorczych spółek miejskich.

Z informacjami o zmianach w spółkach miejskich w Słupsku można zapoznać się na stronie czasopisma Wspólnota TUTAJ, a także w lokalnej prasie.

Wypowiedzi prezydenta Słupska z 16 stycznia 2015 r. dotyczącej spółek komunalnych można odsłuchać na stronie Radia Słupsk TUTAJ.

W kolejnych notatkach będziemy informować o problemach towarzyszących uzyskiwaniu informacji na temat funkcjonowania spółek; na przykładzie Olsztyna przypominamy, że każdy ma prawo dowiadywać się o politykę samorządu wobec spółek, a także o takie kwestie jak np. stan zatrudnienia czy skład rad nadzorczych.

Uczestnicy i uczestniczki Monitoringu Spółek Komunalnych

grupa MSK
Powyżej zdjęcia, a poniżej informacja kto i w jakich gminach przeprowadzi Monitoring Spółek Komunalnych w 2015 roku:

 

 • Piotr Czaplicki (Ciechanów)
 • Piotr Dymiński (Krosno)
 • Krzysztof Jakubowski (Lublin)
 • Aleksandra Karnicka (Nowy Targ)
 • Dominik Kubicki (Leszno)
 • Tomasz Luberek (Izabelin)
 • Hanna Mamzer (Nekla – monitorowana gmina: Września)
 • Dorota Markiewicz (Szczecin)
 • Katarzyna Murawska (Góra Kalwaria)
 • Marcin Műller (Lublin)
 • Anna Piątkowska (Zławieś Wielka)
 • Małgorzata Rogalska (Dobroń – monitorowana gmina: miasto Pabianice)
 • Jakub Rozenbaum (Góra Kalwaria)
 • Piotr Skubisz (Ruciane Nida)
 • Piotr Sołowij (Wrocław)
 • Mariusz Sołtysiak (Radków Kłodzki)
 • Jerzy Suda (Łomianki)
 • Łukasz Surowiec (Długołęka)
 • Andrzej Sztukowski (Leszno)
 • Katarzyna Wróbel (Międzylesie)
 • Małgorzata Zoń (Nadarzyn)

 

Monitoring będzie prowadzony w 19 powyższych gminach. Jesteśmy już po szkoleniu otwierającym, które odbyło się w dniach 23-25 stycznia 2015 r. w Pruszkowie pod Warszawą.
Monitoring Spółek Komunalnych odbywa się w ramach projektu STRAŻNICTWO profesjonalnie i trwale w interesie publicznym. Projekt realizuje Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska – Lider Projektu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Homo Faber, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Court Watch Polska oraz Helsińską Fundacja Praw Człowieka.

1 2 3 4