Zachęcamy do kontaktu z nami, zadawania pytań i dzielenia się spostrzeżeniami na temat społecznej kontroli władzy oraz polityki gmin wobec spółek komunalnych.

Sieć obywatelska – Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa

tel: 22 844 73 55faks: 22 207 24 09

 

email: biuro@siecobywatelska.pl

 

ZESPÓŁ MONITORINGU SPÓŁEK KOMUNALNYCH

Agnieszka Zdanowicz
Agnieszka Zdanowicz – koordynatorka monitoringu. Tworzyła narzędzie do tegorocznego monitoringu. W trakcie monitoringu czuwa nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań, odpowiada za kontakt z uczestnikami i uczestniczkami. Pracownica Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska od 2011 roku, gdzie odpowiada za lokalne monitoringi oraz właściwe funkcjonowanie biura.

Szymon Osowski
Szymon Osowski – prawnik doradzający w monitoringu spółek. Specjalizuje się w dostępie do informacji publicznej oraz społecznej kontroli władzy, udziela porad prawnych w tym zakresie w ramach działań Sieci obywatelskiej. W trakcie monitoringu odpowiada na pytania z zakresu dostępu do informacji publicznej, dokumentów prawnych związanych z funkcjonowaniem spółek komunalnych oraz prawnych instrumentów sygnalizowania problemów i wpływania na decyzje władz. Członek Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.